Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp

Cũng giống như cuộc sống, nếu bạn mong trèo lên xe là đi được ngay, nếu bạn muốn ngay lúc

Share Button
Read more